dimarts, 14 de juliol del 2009

El vell debat

No me n’havia adonat, però ahir vaig acabar dient que l’important no és la forma d’un escrit, sinó el seu contingut. La cosa em sembla curiosa perquè jo mateixa havia dit en alguna altra ocasió que el que més m’interessava d’un escrit era que estigués ben escrit. Suposo que hauria d’especificar què vull dir per ben escrit: ben escrit vol dir amb una forma acurada, però també amb un contingut que valgui la pena. Un text d’estructura perfecta que no digui res no serveix. Es a dir, que quan vaig dir que el que m’importava era que un text estigués ben escrit, aquest “ben escrit” incloïa una bona estructura, però també un bon contingut. De fet, i malgrat que els textos es pugin traduir, jo crec que és bastant indestriable el contingut de la forma. Les traduccions de poesia, malgrat que perdin algunes de les seves qualitats formals originals, també han de ser bones com a text. No sé, aquest és un conflicte vell com l’escriptura que no resoldré pas avui...